Vietäisiinkö viljaa omalla porukalla? -miniseminaarissa pohdittiin vientimahdollisuuksia eri näkökulmista. Seminaari järjestettiin kaikille avoimena ja helposti saavutettavana etätilaisuutena torstaina 17.11.2022 osana Luomukierrosta liiketoimintaa -hanketta.

Aluksi kuulimme Sastamalan kauranviljelyn ketjuyhteistyöstä. Polar Glucan Oy:n toimitusjohtaja Ikka Lehtomäki painotti kilpailuedun merkitystä viennissä. Polar Glucan Oy on yhdessä Luonnonvarakeskuksen Veli Hietaniemen kanssa keskittynyt kauran erilaistamiseen, ja sen avulla saavutetun kilpailuedun kautta löytänyt tiensä vientimarkkinoille. 

Trans Farmin toimitusjohtaja ja Viljatavastia osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Jyrki Leppälä kertoi viljelijäyhteistyön merkityksestä viennissä. Trans Farm tuottaa 1500 sopimusviljelijän avulla kotimaista kuminaa ja hamppua vientiin yhteistyöverkostonsa kanssa. Viljatavastia on Suomen suurin viljelijöiden omistama osuuskunta, joka ostaa osakkailtaan viljaa sekä kotimaan että ulkomaan markkinoille.  

Tilaviennin näkökulmaa esille toivat luomuviljelijät Arnevi Rautanen Torstilan tilalta ja Juuso Joona Tyynelän tilalta käytännön esimerkein. Kotimaan markkinoilla ei juurikaan ostajalta kysytä, millä hinnalla myyt. Vientineuvotteluissa asetelma on toisin päin. Yksittäiseltä tilalta myynti suoraan ulkolaiselle ostajalle onkin palkitsevaa, mutta vaatii kotimaassa myymiseen verrattuna muun muassa aktiivisempaa kontaktointia ostajiin, perehtymistä kuljetusten järjestämiseen, todennäköisesti tiukempaa laatuanalyysia ja myös kielitaitoa.  

Hankeryhmän projektitutkija Sami Koivisto esitteli vertailevan katsauksen Suomen ja Irlannin maatalouden viennistä. Kokoluokaltaan Suomea vastaavassa Irlannissa elintarviketuotannosta 90 % menee vientiin. Irlannissa viennin eteen työskentelee oma, pysyvä, lainsäädännöllä turvattu Bord Bia -ruokavaliokunta. Se edistää vientiä mm. tuottamalla tietoa vientimarkkinoista sekä tuomalla ruuan tuottajat ja teollisuuden yhteen tuotantoketjujen rakentamista varten. Irlannissa maatalousviennin 10-vuotissuunnitelma tehdään yhdessä kaikkien asianosaisten tahojen kanssa. 

 Hankeryhmän vetäjä Petri Niemi LUT-yliopistosta tiivisti vielä lopuksi seminaarissa esitetyt ajatukset, mitä yhteinen vienti on.