Huhtikuun 24. päivänä Brysselissä pidettiin COCOREADO-projektin päätöskonferenssi ”Rakennetaan yhdessä kestävä ruokatulevaisuus”. Yli kolmen vuoden työn jälkeen COCOREADO-projekti lähestyy päätöstään, ja on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Tapahtumassa esiteltiin projektissa viime vuosien aikana saavutettuja tuloksia, mm. COCOREADO-lähettiläsverkostoa, työkaluja ruokajärjestelmän innovaattoreille, sekä eri puolilla Eurooppaa menestyneitä innovatiivisten ruokaketjujen toimintamalleja. 

Nuorten viljelijöiden järjestön, CEJAn organisoimaan konferenssiin Herman Teirlinck –keskuksessa osallistui yli 70 osallistujaa. Yksi kiinnostavimmista ja tärkeimmistä osista COCOREADO projektia on sen keskittyminen nuoriin, tämän vuoksi pääosa yleisöstä muodostui nuorista viljelijöistä, COCOREADO-lähettiläistä, ja nuorisoyhdistyksistä, jotka haluavat ytää ratkaisuja viljelijän aseman vahvistamiseen ja heidän yhteyttään kuluttajiin.

Tapahtuman aikana osallistujilla oli mahdollisuus tutustua uusien reilujen ruokajärjestelmien ja julkisten hankintojen hyviin käytänteisiin, sekä kuunnella paneelikeskustelua siitä, minkälaisia haasteita on korjata sekä maataloustuottajien, että kuluttajien aseman tasapainottamista. Verkostoitumislounaan jälkeen järjestettiin kaksi rinnakkaissessiota, yhdessä luotiin EU ruokajärjestelmä -simulaatio ja toisessa käsiteltiin viestintätaitoja elintarvikeketjussa. 

COCOREADOSTA 

COCOREADO-projekti, jonka nimi sai inspiraationsa esperanton sanasta “co-creation”, on suunniteltu tasapainottamaan maanviljelijän asemaa yksittäisenä toimijana, avaintoimijana innovatiivisissa ruokaketjuissa ja julkisten hankintojen toimittajana. Projekti perustuu monitoimijaiseen lähestymistapaan ja AKIS-järjestelmiin, ts. keskittyy maatalouden ja maaseudun tiedon liikkumiseen ja innovaatioiden edistämiseen. Projektissa käytettiin lähestymistapaa, mikä perustui lähettiläsverkostoon, hyviin käytänteisiin ja nuoriin toimijoihin. Tämän kolmijaon tarkoituksena oli maksimoida tulosten vaikutukset.  

Projektiin on osallistunut niin akateemisia toimijoita, kuin myös yhteistyökumppaneita maataloussektorilta ympäri Eurooppaa. Projektissa pyrittiin tunnistamaan alueellisia eroavaisuuksia ja esteitä, sekä hyvien käytäntöjen toisintamiselle, kuin myös alueellisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Huomattava osa projektia oli rakentaa ja ylläpitää COCOREADO-lähettiläsverkostoa, jonka 40 ruoasta ja maanviljelystä innostunutta nuorta verkoston jäsentä haluavat saada aikaan kestäviä muutoksia ruokajärjestelmiin. 

LUT Yliopisto on osa konsortiota ja vastasi mm. projektin opintomateriaalien ja politiikkasuositusten kokoamisesta. 

Lisätietoa löytyy seuraamalla COCOREADO-projektia Twitterissä, Facebookissa, LinkedInissä, Instagramissa tai vierailemalla verkkosivulla www.cocoreado.eu, josta löydät kaikki projektin tulokset.

20.5.2024/PtN