EU-rahoitteisen COCOREADO-hankkeen tarkoituksena on parantaa yksittäisen viljelijän asemaa avainroolissa innovatiivisten toimitusketjujen rakentajina, sekä julkisten organisaatioiden toimittajana.

Hanke ratkoo viljelijöiden kohtaamia todellisia haasteita ja mahdollisuuksia pohjautuen EIP-AGRI:n Maatalouden tieto- ja innovaatiojärjestelmiin (Agricultural Knowledge and Innovation Systems -AKIS). Hankkeen keskeisiä elementtejä ovat hyvät käytännöt, lähettiläät ja nuoret toimijat keskiössä.

13 osallistujaa, 9 maata – 5 yhdessä kehitettyä aloitetta – 40 lähettilästä 3 valmennusta- 15 uudenlaista, reilua toimitusketjun käytäntöä

Nuoret viljelijät

Projekti yhdistää viljelijöitä, viljelijöitä lähellä olevia organisaatioita sekä maatalouden tutkijoita ympäri Eurooppaa. Projektissa tunnistetaan, analysoidaan ja jaetaan viljelijän asemaa parantavia hyviä käytäntöjä.

Projektin ytimenä on alusta, jolla tuetaan ja rohkaistaan nuoria viljelijöitä viemään ratkaisuja omaan toimintaympäristöönsä. COCOREADO-lähettiläinen koulutusohjelma on tämän alustan tärkein työkalu.

Konsortion kolme EU:n laajuista nuorten viljelijöiden organisaatiota varmistavat nuorten viljelijöiden mahdollistavat nuorten aktiivisen osallistamisen yhdessä kehittämiseen, mikä varmistaa tunnistettujen innovatiivisten toimitusketjuratkaisujen toimivuuden myös tulevaisuudessa.

Innovatiiviset ratkaisut

Projektissa kootaan kaikkialta Euroopasta viljelijän asemaa parantavia innovatiivisia ratkaisuja. Käytäntöjen hyödyllisyys ja soveltuvuus eri ympäristöihin arvioidaan ja parhaat käytännöt kootaan koulutusmateriaaliksi ja suunnittelutyökaluiksi. Viljelijän asema parantaminen tapahtuu ensisijaisesti omin toimin, mutta tärkeitä viestinnän kohderyhmiä ovat myös kunnat, poliittiset päätöksentekijät sekä muut ruokaketjun toimijat, kuten keittiömestarit ja lähiruokatoimijat.

Yhdessä kehittäminen

Projektissa valittavat 40 COCOREADO-lähettilästä osallistuvat projektipartnerien kanssa innovatiivisten ratkaisujen systemaattiseen kehittämiseen. Ratkaisuissa keskeistä on kuluttajalähtöisyys ja niiden vaikuttavuus viljelijän taloudelliseen asemaan.

Projekti auttaa lähettiläitä järjestämään yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa työpajoja, joissa ratkaisuja kehitetään edelleen. Työpajoissa etsitään erityisesti arvontuottamistapoja, joissa sekä kuluttaja että tuottaja voittavat.

Lue lisää: cocoreado.eu