Hankkeessa on tavoitteena luoda edellytyksiä ja aktivoida luomuviljan viljelijöitä ja jalostamiseen liittyviä yrityksiä kehittämään liiketoimintariskien hallintaansa itsenäisesti ja yhteistyössä. Liiketoimintariskien hallinnassa korostuvat erityisesti viljelijäyhteenliittymien rooli tuotannon ja jalostuksen välisenä linkkinä, viljelykierron ja olosuhteiden vaikutusten tasaajana sekä innovatiivisten ratkaisujen etsijänä ja mahdollistajana.