Riskit kuuluvat viljelyyn. Jokainen kylvö saattaa epäonnistua, kesä on liian kuiva tai kostea tai hinnat putoavat. Riskien kanssa osataan elää, mutta voi silti kysyä, onko keskivertoviljelijän riskit hallinnassa?

Maatilan riskienhallintaa on Suomessakin kehitetty useissa hankkeissa. Netistä löytyy helposti hyviä opastuksia ja työkirjoja riskien kartoittamiseen ja hallintaan. Esimerkiksi LUKE:n Maatilan riskienhallinta. Onpa aihetta tutkittu jopa väitöskirjassa (Jarkko Leppälä, Systematic Risk Management on Farms, Aalto Yliopisto, 2016)

Maatilan riskienhallintaan voi hakea myös näkökulmaa opastuksista PK-yrityksen riskienhallintaan, esimerkiksi VTT:n Pk-yrityksen riskienhallinta PK-RH® -sivusto. Sivustoa ei tosin enää päivitetä, mutta esitys on kattava.

Vakuutusyhtiöt ovat riskienhallinnan ammattilaisia, mutta ne ovat sitä myös omassa toiminnassaan. Riski hinnoitellaan vakuutukseen. Jos riski on suuri, on vakuutuskin hintava. Se, että vakuutukset ovat kunnossa, ei tarkoita sitä, että riskit ovat hallinnassa. Hyvä lähtökohta se riskienhallinnalle tosin on.

Miksi maatilojen riskienhallintaa sitten pitäisi vielä kehittää, kuten tässä Maaseuturahaston rahoittamassa ja LUT Yliopiston toteuttamassa hankkeessa? Uskomme, että

  1. Vaikka riskin kanssa on opittu elämään, tuo riskien säännöllisempi ja systemaattisempi käsittely varmuutta ja jatkuvuutta viljelijän elämään.
  2. Riskienhallinta on osa tulevaisuuden suunnittelua. Tulevaisuus tarjoaa riskejä mutta myös mahdollisuuksia. Vähintään yhtä oleellista kuin tunnistaa riskit, on tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuudet ja ottaa liiketoimintariskejä.
  3. Liiketoimintariskien hallinnassa keskeistä on ymmärtää toimitusketjun, erityisesti välittömän asiakkaan niin mahdollisten kuin nykyisten asiakkaiden liiketoimintaa ja kehityssuuntia.
  4. Oleellinen osa maatalouden tulosta muodostuu yhteiskunnan tuista. Yhteiskunnalliset ja lyhyemmällä tähtäimellä poliittiset muutokset näkyvät riskeinä, mutta myös mahdollisuuksina, jotka pitää tunnistaa.

Seuraavissa artikkeleissa paneudumme tarkemmin näihin aiheisiin.

Petri Niemi
Aira Sevón