EU:n Horisontti – projekti COCOREADO käynnistää yleiseurooppalaisen ruokaketjun lähettiläsverkoston rakentamisen. Projekti etsii 14.9. alkaen ruokaketjun ja maanviljelyn kehittäjiä, joita kiinnostaa ruoka ja erityisesti reilun ja tasapainoisen ruokaketjun kehittäminen, sekä kuluttajien ja viljelijöiden välisen yhteyden parantaminen. Projekti tarjoaa koulutusta, jolla valitut 40 lähettilästä varustetaan valmiuksilla kehittää kestäviä muutoksia ruokaketjussa.

Lisätietoa lähettilääksi hakemisesta tästä linkistä (englanniksi)

Ruokaan ja maanviljelyyn intohimoisesti suhtautuvat ihmiset ovat avainasemassa luotaessa maaseutua hyödyttäviä sosiaalisia innovaatioita ja uusia ruokajärjestelmää kehittäviä ratkaisuja. He mahdollistavat maaseudun yritysten ja yhteisöjen sosiaalisten ja kaupallisten innovaatioiden kehittämisen. COCOREADO-projektissa näitä aktiivisia henkilöitä nimitetään lähettiläiksi.

Seuraavan kahden vuoden aikana COCOREADO tukee lähettiläitä pyrkimyksissä edistää innovatiivisia ja kestäviä ruokaketjuratkaisuja. Projekti tarjoaa lähettiläille useamman kolmen päivän koulutuksen ja muita tapaamisia. Näin lähettiläät saavat tiedot ja taidot välittää paikallisille, ruokaketjun kehittämisestä kiinnostuneille sidosryhmille koko Euroopasta koottuja ja niistä edelleen kehitettyjä ratkaisuja. Lisäksi projekti antaa lähettiläille valmiuksia arvioida kriittisesti nykyisiä ruokaketjun toimintamalleja ja kehittää yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa uusia kestäviä ja reiluja ratkaisuja. Tukenaan lähettiläillä on asiantuntijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden verkosto. Lisäksi vaikuttavimmat hankkeet voivat saada jopa €10.000 siemenrahoituksen uusien ruokaketjuratkaisujen toimeenpanoon.

COCOREADO-projekti on rahoitettu EU:n Horisontti2020 -ohjelmasta. Se yhdistää akateemisia ja lähellä viljelijöitä olevia organisaatioita ympäri Eurooppaa. Projektin nimilyhenne, COCOREADO, viittaa käsitteeseen ”yhdessä kehittäminen” esperantoksi. Sen tavoitteena on parantaa eurooppalaisten viljelijöiden asemaa itsenäisinä toimijoina ruokaketjussa, erityisesti avaintoimijoina innovatiivisissa ruoan toimitusketjuissa, sekä toimittajina julkisissa hankinnoissa. Saavuttaakseen mahdollisimman laajan vaikuttavuuden, projektissa käytetään kolmea lähestymistapaa: lähettiläitä, tunnistetaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä, sekä panostetaan nuoriin toimijoihin. Hyvistä käytännöistä tunnistetaan edelleen alueelliset eroavaisuudet sekä niiden soveltamisen rajoitteet ja mahdollisuudet eri ympäristöissä.

COCOREADOn suomalaisena partnerina toimii LUT Yliopiston Toimitusketjun johtamisen tutkimusryhmä. Lisää projektista ja lähettiläiden koulutuksesta saa suoraan projektin kotisivut osoitteesta https://cocoreado.eu/ tai Corefarmer-tutkimusryhmältä.