Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 / Kaakkois-Suomi 

Hankkeen päätavoitteena on lisätä viljelijäyhteenliittymien tietoa ja osaamista yhteenliittymän kokonaisvaltaisessa toiminnanohjauksessa sekä viljelijöiden osaamista toiminnassa yhteenliittymän jäsenenä. Tiedon ja osaamisen lisäys kohdistuu erityisesti kehitettäviin toimitusketjulähtöisen viljelijäyhteistyön toimintamalliprototyyppeihin, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan yhteenliittymän uusien liiketoimintamahdollisuuksien soveltuvuutta yhteenliittymälle, rakennetaan tuotantovolyymin turvaava tuotanto-ohjelma, hankitaan ja siirretään jäsenille tuotanto-osaaminen sekä ylläpidetään ja kehitetään tuotannon kustannustehokuutta ja laaduntuottokykyä. Pääpaino hankkeessa ei ole itse tekniikoissa, vaan tavoissa viedä osaaminen ja yhteiset pelisäännöt sekä ylläpitää ja kehittää osaamista ja toimintaa yhteenliittymässä. 

Toimitusketjulähtöisessä viljelijäyhteistyössä etsitään markkinan ja toimitusketjun erityisvaatimukset täyttävää kustannustehokasta ja jatkuvuuden turvaavaa tapaa toimia. Toimintamallien tulee kattaa yhteenliittymätason tavat toimia uusien mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, tavat allokoida mahdollisuudet ja riskit jäsenilleen sekä tavat rakentaa yhtenäiset laadun ja toimitusvarmuuden turvaavat tavat viljellä kustannustehokkaasti.

Tietoa ja osaamista lisätään erityisesti kehitettäviin toimitusketjulähtöisen viljelijäyhteistyön toimintamalliprototyyppeihin, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan yhteenliittymän uusien liiketoimintamahdollisuuksien soveltuvuutta yhteenliittymälle, rakennetaan tuotantovolyymin turvaava tuotanto-ohjelma, hankitaan ja siirretään jäsenille tuotanto-osaaminen sekä ylläpidetään ja kehitetään tuotannon kustannustehokuutta ja laaduntuottokykyä. Pääpaino hankkeessa ei ole itse tekniikoissa, vaan tavoissa viedä osaaminen ja yhteiset pelisäännöt sekä ylläpitää ja kehittää osaamista ja toimintaa yhteenliittymässä. 

Hankkeen toteuttaa LUT-yliopiston Toimitusketjun johtamisen ja kestävien liiketoimintamallien tutkimusryhmä yhteistyössä Osuuskunta Kymen Luomun kanssa.