Hankkeessa kartoitettiin ja kehitettiin Kaakkois-Suomen luomuviljan toimitusketjuja erityisesti yhteistyömallien näkökulmasta. Yhteistyön kehittämispotentiaalia kartoitettiin toisaalta toimitusketjun alkupään, viljatilojen ja viljan osto- ja jalostusorganisaatioiden välillä, toisaalta viljelijöiden keskinäisen yhteistyön näkökulmasta. Selvitystyö nosti jalostajien ja luomuviljanviljelijöiden välisen toiminnan kehittämistyölle keskeiseen rooliin tilojen yhteenliittymät. 

Yhteenliittymä voi vahvistaa siihen kuuluvien tilojen kannattavuutta keskittämällä hankintoja, jakamalla osaamista sekä neuvottelemalla sopimuksia ostajatahojen kanssa. Vaikka viljelijöiden kilpailuasemaa voidaan teoriassa vahvistaa uuden EU:n laajuisen viljelijäorganisaatiolainsäädäntörakenteen kautta kilpailulainsäädännön sitä estämättä, mutta aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, ettei käytännössä lainsäädännön täysimääräinen hyödyntäminen säädösten edellyttämällä tavalla ole mahdollista ilman uutta hallinnollista ja tuotantotaloudellista osaamista, sekä riskinottamista yrittäjän asenteella.