LUT Yliopiston Toimitusketjun johtamisen tutkijoita päätyi vuonna 2011 käynnistämään hankkeen lähiruoan markkinapotentiaalin tunnistamisesta ja hyödyntämisestä. Siitä lähtien käynnissä on ollut ruokaketjun kehittämiseen liittyviä hankkeita, jotka viime aikoina ovat painottuneet ketjun alkupäähän, viljelijöiden ja viljelijöiden yhteenliittymien kehittämiseen ja tutkimiseen. Tämä ryhmä on jälkijättöisesti nimetty COREfarmer-tutkimusryhmäksi.

Nimi COREfarmer syntyi sanaharjoituksesta. Listasimme asioita, joita haluamme tuoda esiin työssämme ja tutkimuksessamme. Listalle päätyivät englannin kielen sanat Cooperation, Competitive, Organic, Resilient, Ecological, Economic, Ethical, Entrepreneurial = CORE.

Olemme siis kiinnostuneita parantamaan ruokaketjun alkupään, maatalousyrittäjän tai -yrityksen, kilpailukykyä ja kannattavuutta erityisesti yhteistyön kehittämisen avulla. Eettisyys, kestävyys ja luomutuotanto ovat keskeisiä elementtejä työssämme. Haluamme nähdä viljelyn liiketoimintana ja auttaa ymmärtämään sen taloutta, kilpailuasemaa ja niiden suhdetta tukijärjestelmiin.

Tämä sivusto, COREfarmer.fi, on perustettu jakamaan tämän sivuston kautta omien tutkimus- ja kehityshankkeidemme aikaansaannoksia. Emme kuitenkaan halua mennä hankkeet edellä, vaan pyrimme tällä sivustolla tuomaan esiin myös muita kuin omia ajatuksiamme.