Luomukierrosta liiketoimintaa -hankkeen toisessa miniseminaarissa tarkasteltiin viljelijöiden yhteenlittymien organisoitumista vientiä varten. Seminaari järjestettiin torstaina 1.12.2022 kaikille avoimena ja helposti saavutettavana etätilaisuutena. 

Seminaarin avauspuheenvuorossa LUT-yliopiston dosentti ja hankeryhmän vetäjä Petri Niemi alusti seminaarin teemaa yhteistyön ja yhteistoiminnan merkityksestä: hankkeen puitteissa on testattu malleja, miten yhteisö voisi toimia tehokkaammin erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg kertoi työstään elintarvikemarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi. Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimintaa säätelee elintarvikemarkkinalaki, jonka puitteissa tarjolla on mm. neuvontaa. Elintarvikemarkkinavaltuutettu on kaikkia elintarvikealan toimijoita varten, myös viljelijöiden apuna. Tavoitteena on turvata heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. Wikberg valotti mm. tuottajaorganisaatioiden mahdollisuutta viljelijöiden yhteenliittymänä, jota Suomessa on hyödynnetty vielä sangen vähän.  

Suomen Lammasosuuskunnan toimitusjohtaja Anniina Holopainen jatkoi havainnollistamalla, millaista on osuuskunnan toiminta tuottajaorganisaationa. Suomen Lammasosuuskunta on toiminut tuottajaorganisaationa vuodesta 2019 alkaen. Tuottajaorganisaatio on viljelijöiden horisontaalinen yhteenliittymä, joka on oikeutettu toimimaan elintarvikemarkkinoilla kilpailulainsäädännöstä poiketen muun muassa sopimalla tuottajahinnasta tuottajaorganisaation jäsenten kesken. Tuottajaorganisaation vahvuuksia ovat esimerkiksi ketjuyhteistyön kehittäminen ja neuvottelumahdollisuus tuottajajäsenten puolesta. Toistaiseksi Suomessa on hyödynnetty tuottajaorganisaatiomahdollisuutta hyvin vähän. 

Seminaarin päätteeksi pohdittiin näkökulmia käytännön viljelijäyhteistyön muodostumiseen paneelikeskustelussa yhdessä MTK Kaakkois-Suomen puheenjohtajan Matti Seitsosen, Sastaviljan tilan viljelijän Markku Välimäen, MTK:n TUOTTO-hankkeen viljelijäasiantuntija Timo Jaakkolan ja Suomen Lammasosuuskunnan toimitusjohtajan Anniina Holopaisen kanssa. Yhteistyöhön sitoutuminen vaatii muun muassa yhteisen tavoitteen, tarpeen yhteistyölle ja myös taloudellista panostusta. Jotta yhteistyön jatkuvuus olisi turvattua, tarvitaan sekä johtajuutta että organisoitumista.

Loppupuheenvuorossaan hankeryhmän vetäjä Petri Niemi kokosi yhteen seminaarissa esiin nostettuja elementtejä, joita viljelijöiden yhteistyön organisointi vientiä varten vaatii.